Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu

6 maja 2014 r. Dyrektor MZM Mariusz Mierzwiński podpisał w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku. Ze strony Operatora Programu umowę sygnował Sekretarz Stanu Piotr Żuchowski. 
 
Inwestycja została dofinansowana w kwocie 25 966 414,00 złotych, z czego 85% przeznaczonej na realizację inwestycji kwoty pochodzi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, pozostałe 15 % zostało przekazane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Inwestycja zakłada przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych, które mają na celu przywrócenie kształtu i wyglądu pomieszczeń należących do Zespołu kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku do stanu sprzed zniszczeń wojennych. Ponadto przeprowadzone zostaną badania konserwatorskie, architektoniczne oraz dendrochronologiczne. Za sprawą projektu zbiory z kościoła NMP i kaplicy św. Anny poddane zostaną zabiegom konserwatorskim a same wnętrza digitalizacji 3D.
 
 
Powrót

Wsparcie udzielone z:

Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl