Konferencja naukowa i wystawa plenerowa promująca projekt

W dniu 29.09.2014r. w Ośrodku Konferencyjnym KARWAN odbyła się konferencja naukowa „Zespół Kościoła NMP w Malborku – przeszłość i przyszłość”, poświęcona problematyce najważniejsze świątyni państwa zakonnego oraz związanych z nią aspektów historycznych i konserwatorskich. Konferencja ta, poza względami naukowymi i społecznymi, była także formą promocji i informacji o Projekcie i źródle jego finansowania.
 
W ramach konferencji odbyły się dwie sesje: Wybrane aspekty z dziejów części składowych Zespołu Kościoła NMP oraz Działania konserwatorskie a przyszłość zespół kościoła NMP.
W gronie uczestników znaleźli się pracownicy merytoryczni Muzeum Zamkowego w Malborku oraz naukowcy ze środowisk akademickich zajmujących się szeroko rozumianą problematyką zakonu krzyżackiego, problematyką maryjną i sakralną oraz historią architektury. Konferencja ta była jednak przede wszystkim okazją dla przedstawienia na szerszym forum uwarunkowań konserwatorskich realizacji Projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku.
 
Elementem towarzyszącym Konferencji było otwarcie na terenie wschodniego przedzamcza (Wał von Plauena) wystawy plenerowej „Założenia konserwatorskie rewitalizacji zespołu kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku”. Celem tej wystawy jest prezentacja materiałów ikonograficznych, które mają przybliżyć publiczności dawny, współczesny oraz przyszły wygląd konserwowanej części zamku. Wystawa jest jednym z elementów edukacyjnych projektu.
 
Ekspozycja złożona jest z plansz ze skanami dokumentów i fotografii oraz komentarzami, które przybliżą fakty z historii budowlanej zespołu kościoła NMP, kaplicy św. Anny oraz Wieży Kleszej i Domku Dzwonnika. Wykorzystano dostępne materiały fotograficzne, rysunkowe oraz artystyczne, pochodzące ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku, Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku oraz z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Są to dokumentacje z dawnego Zarządu Odbudowy Zamku oraz współcześnie wykonane na zlecenie Muzeum fotografie i projekty.
 
Powrót

Wsparcie udzielone z:

Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl