Podpisano drugą umowę wykonawczą na realizację prac konserwatorskich i robót budowlanych

W dniu 30.09.2014 r. podpisano umowę wykonawczą dla Zadania III – Wieża Klesza i Domek Dzwonnika, realizowanego w ramach projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowane z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
 
Wykonawcą prac będzie Firma KAMARO T. Tomanik, P. Paszkowicz, ul. Malczewskiego 4, 81-817 Sopot. Zakres prac objętych przedmiotową umową obejmuje przede wszystkim rekonstrukcję sklepień nad II i IV kondygnacją, konserwację historycznych i realizację nowych posadzek oraz poddanie zabiegom konserwatorskim średniowiecznych piwnic. Wszystkie wnętrza zostaną poddane pracom remontowym, a na IV kondygnacji Wykonawca zrealizuje nowe szklenia witrażowe wraz ze szkleniem ocieplającym.
 
Przedmiotowe zadanie obejmuje także konserwację stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i wodnej w Wieży Kleszej oraz nowych instalacji elektrycznych i niskoprądowych. Kompleksowym pracom remontowym zostanie poddany Domek Dzwonnika, w ramach którego planuje się m.in. zrekonstruowanie zadaszenia nad wejściem. Planowany termin zakończenia prac – 31 marzec 2016r.
 
Powrót

Wsparcie udzielone z:

Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl