Rozstrzygnięto trzeci przetarg

W dniu 2.10.2014r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Zadanie I – Wnętrza skrzydła północnego, realizowane w ramach projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowane z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
 
Spośród 5 ofert najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Konserwacji Zabytków Spółka Jawna Krzysztof Osuchowski Alicja Babik, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork, MONUMENT SERVICE Marcin Kozarzewski oraz GOREK RESTAURO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Podpisanie umowy wykonawczej zaplanowane jest na dzień 15.10.2014r.
 
 
Powrót

Wsparcie udzielone z:

Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl