Podpisano trzecią umowę wykonawczą na realizację prac konserwatorskich i robót budowlanych

W dniu 15.10.2014 r. podpisano umowę wykonawczą dla Zadania I – Wnętrza skrzydła północnego, realizowane w ramach projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane
w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku
, współfinansowane z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
 
Wykonawcą prac będzie Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Konserwacji Zabytków Spółka Jawna Krzysztof Osuchowski Alicja Babik, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork, MONUMENT SERVICE Marcin Kozarzewski oraz GOREK RESTAURO Sp.
z o.o. Spółka Komandytowa.
 
Zakres prac objętych przedmiotową umową zakłada przede wszystkim odbudowę sklepienia w kościele Najświętszej Maryi Panny. Zabytkowe partie ścian mają otrzymać wystrój tynkarski i malarski, natomiast elementy odtworzone pozostaną w surowej cegle. Przywrócona zostanie kamienna posadzka, kościół otrzyma oświetlenie i ogrzewanie, instalacje niskoprądowe oraz nowe szklenie witrażowe rombowe ze szkła barwnego.
 
To zadanie obejmuje również odbudowę figury Madonny z Dzieciątkiem, która wróci na swoje pierwotne miejsce we wnęce elewacji od wschodniej strony kościoła.
 
Zakres umowy przewiduje również badania i prace konserwatorskie w kościele NMP, które obejmowały będą portal Złotej Bramy, zachowane in situ fragmenty posadzki z okresu regotycyzacji Steinbrechta, historyczne tynki, wyprawy kolorystyczne i polichromie oraz zachowaną stolarkę drzwiową. Zostanie zrekonstruowana empora zachodnia wraz z cyborium (z wykorzystaniem zachowanych elementów oryginalnych),  na swoje miejsce wróci cały sklepienny detal architektoniczny – w części zachowanej w miejsce pierwotnie dla niego przeznaczone, zaś w części odbudowanej po zniszczeniach wojennych w formie wystawki
w bezpośrednim sąsiedztwie ich oryginalnej lokalizacji.
 
Termin zakończenia prac objętych przedmiotową umową, tak jak w przypadku pozostałych zadań wyznaczono na 31 marca 2016 r.
 
Powrót

Wsparcie udzielone z:

Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl