Rozpoczęto prace konserwatorskie i roboty budowlane

W dniu 17 września 2014 r. oraz 30 września 2014 r. nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcom realizującym projekt Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowany z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
 
Ze względu na bardzo krótki okres trwania projektu prace realizowane będą jednocześnie we wnętrzu Kościoła NMP, Kaplicy św. Anny, Wieży Kleszej i Domku Dzwonnika oraz na elewacjach.
 
Detal architektoniczny poddany zostanie konserwacji, równocześnie trwały będą prace nad odbudową figury Madonny z Dzieciątkiem.
 
Rozpoczęcie inwestycji wpłynie na zmianę organizacji ruchu turystycznego. Wyłączone ze zwiedzania będą Kościół Najświętszej Maryi Panny, Kaplica św. Anny na Zamku Wysokim oraz tarasy wschodni i północny.
 
Powrót

Wsparcie udzielone z:

Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl