Międzynarodowa Konferencja za nami

Międzynarodowa konferencja naukowa pn. "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła NMPw Muzeum Zamkowym w Malborku na tle innych przedsięwzięć konserwatorskich w Regionie Bałtyckim i w Norwegii" zrealizowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „b” dla Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
 
W dniach 18 i 19 września b.r. w zamku Malbork odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa pn. "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku na tle innych przedsięwzięć konserwatorskichw Regionie Bałtyckim i w Norwegii". Konferencja zorganizowana została w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „b”, który ma na celu dofinansowanie działań partnerskich podejmowanych przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014z partnerami pochodzącymi z Państw Darczyńców - Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.
 
Muzeum Zamkowe w Malborku jako Beneficjent realizujący projekt pn. "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła NMP w Muzeum Zamkowymw Malborku" w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej - część "b" nawiązało współpracę z Muzeum Sunnhordland w Norwegii. Jednym z zaplanowanych działań partnerskich była organizacja wspólnej konferencji naukowej, w trakcie której przedstawiciele Muzeum Zamkowego w Malborku zaprezentowali referaty dotyczące uwarunkowań konserwatorskich, założeń projektowych i aktualnego stanu zaawansowania prac konserwatorskich i robót budowlanych na Zamku Wysokim w Malborku, realizowanych w ramach w/w Projektu. Partnerzy z Muzeum Sunnhordland przedstawili referat dotyczący prac konserwatorskich przeprowadzonych na obszarze średniowiecznego zespołu klasztornego Halsnøy, zaś prelegenci z Litwy i Szwecji przedstawili własne doświadczenia w zakresie prac konserwatorskich i robót budowlanych prowadzonych w ich krajach.
 
Partnerzy z Muzeum Sunnhordland oraz zaproszeni goście po zakończeniu części teoretycznej odbyli wizytę studyjną na obszarze prowadzonych na Zamku Wysokim prac konserwatorskich i robót budowlanych, aby pod opieką specjalistów z Muzeum Zamkowego i ze strony wykonawcy prac, zapoznać się z ich zakresem, stanem zaawansowania oraz problemami wykonawczymi, nieuniknionymi przy realizacji tak dużego przedsięwzięcia. Drugiego dnia uczestnicy konferencji, w ramach wyjazdu studyjnego, zwiedzili Katedrę i Zamek w Kwidzynie oraz Zamek w Gniewie, zapoznając się z ich problematyką konserwatorską oraz działalnością edukacyjną i promocyjną.
Konferencji naukowej towarzyszył także, odbywający się na Zamku w Malborku, XXV Zjazd Generalny Stowarzyszenia Zamków i Muzeów Nadbałtyckich, co stworzyło okazję do szerszej dyskusji oraz wymiany doświadczeń z zakresu prac konserwatorskich i robót budowlanych w krajach zlokalizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego.
Goście z Muzeum Sunnhordland, Partnerzy realizowanego projektu współpracy dwustronnej, byli pod ogromnym wrażeniem zarówno samego Zamku jak i trwających w zespole kościoła NMP prac konserwatorskich. Już w październiku, w ramach dalszych działań partnerskich, Muzeum Zamkowe w Malborku ponownie gościć będzie grupę kolegów z Norwegii. Będzie to kolejna okazja do wspólnych spotkań i wymiany doświadczeń nie tylko w zakresie konserwatorskim ale również w zakresie działań edukacyjnych i promocyjnych.
 
fot. T. Sułkowski
 
Powrót

Wsparcie udzielone z:

Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl