26 milionów dla Muzeum Zamkowego w Malborku

W dniu 11 lutego 2014 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał decyzję o dofinansowaniu projektów do programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Muzeum Zamkowe w Malborku z projektem Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku znalazło się w gronie 18 spośród prawie 300 instytucji kultury którym przyznano dofinansowanie.
 
Kwota dofinansowania przyznana Muzeum Zamkowemu w Malborku wyniosła blisko 26 milionów złotych. Pozwoli ona zrealizować prace konserwatorskie i roboty budowlane
w obrębie zespołu pomieszczeń kościoła Najświętszej Marii Panny, kaplicy św. Anny i Wieży Kleszej. Docelowo odtworzony zostanie historyczny wystrój wnętrz, na pierwotne miejsce wrócą detale architektoniczne, konserwacji poddane zostaną elementy ruchome wyposażenia. Dzięki środkom z MF OG na lata 2009-2014 na swoje miejsce wróci również zrekonstruowana figura Madonny. Prace potrwają do końca marca 2016 r.
 

 
Powrót

Wsparcie udzielone z:

Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl