Przetarg na inżyniera kontraktu rozstrzygnięty

Ogłoszony w dniu 23.05.2014 r. przetarg na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu: „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku” realizowanego w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, został rozstrzygnięty w dniu 13.06.2014 r.
 
Komisja przetargowa poddała ocenie złożone oferty. W wyniku jej prac wyłoniona została najkorzystniejsza oferta. Przez najbliższe dwa lata funkcje Inżyniera Kontraktu dla w/w projektu pełnił będzie Leszek Natora, którego rolą będzie nadzór nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi realizowanymi w ramach projektu, rozliczanie całości prac, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz wypełnianie obowiązków sprawozdawczych (w tym w zakresie rozliczenia finansowe).
 
Powrót

Wsparcie udzielone z:

Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl