Rozstrzygnięto pierwszy przetarg na Prace konserwatorskie i roboty budowlane

W dniu 5.09.2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Zadanie II - Elewacje skrzydła północnego wraz z Wieżą główną, realizowane w ramach projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowane z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
 
Spośród 6 ofert najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez Konsorcjum: MONUMENT SERVICE Marcin Kozarzewski, ul. Raszyńska 2, 05-816 Michałowice, GOREK RESTAURO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Konserwacji Zabytków Spółka Jawna Krzysztof Osuchowski Alicja Babik. Podpisanie umowy wykonawczej zaplanowane jest na dzień 17.09.2014r.
 
Powrót

Wsparcie udzielone z:

Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl