Rozstrzygnięto drugi przetarg

W dniu 16.09.2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Zadanie III – Wieża Klesza i Domek Dzwonnika, realizowane w ramach projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym
w Malborku
, współfinansowane z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
 
Spośród 5 ofert najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez Firmę KAMARO
T. Tomanik, P. Paszkowicz, ul. Malczewskiego 4, 81-817 Sopot. Podpisanie umowy wykonawczej zaplanowane jest na dzień 30.09.2014r.
 
Powrót

Wsparcie udzielone z:

Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl