Podpisano pierwszą umowę wykonawczą

W dniu 17.09.2014 r. podpisano umowę wykonawczą dla Zadania II - Elewacje skrzydła północnego wraz z Wieżą główną, realizowanego w ramach projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowane z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
 
Wykonawcą prac będzie Konsorcjum: Lider - MONUMENT SERVICE Marcin Kozarzewski, ul. Raszyńska 2, 05-816 Michałowice, Partner - GOREK RESTAURO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz Partner - Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Konserwacji Zabytków Spółka Jawna Krzysztof Osuchowski Alicja Babik. Zakres prac objętych przedmiotową umową obejmuje całość prac konserwatorskich elewacji skrzydła północnego i wieży głównej. Remont obejmie także lica zewnętrzne XX-wiecznych ścian (z okresu powojennej odbudowy) wraz z ich spoinowaniem oraz zabezpieczeniem przed wpływami atmosferycznymi. W obrębie Wieży pracom remontowym poddane zostaną schody i „kiosk” wyjściowy na najwyższej kondygnacji oraz odwodnienie tarasu górnego. Wieża otrzyma także nowe instalacje elektryczne, multimedialne i dozoru. Na wschodnim zamknięciu kościoła NMP, we wnęce elewacji zewnętrznej, zrekonstruowana zostanie figura Madonny z Dzieciątkiem. 
Planowany termin zakończenia prac – 31 marzec 2016r.
 
Powrót

Wsparcie udzielone z:

Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl